bieżący


bieżący
bieżący {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. IIb {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dziejący się w chwili obecnej; teraźniejszy, aktualny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bieżący dzień, miesiąc, rok. Bieżące prace, sprawy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przypadający według kolejności na dany czas, kolejny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bieżący numer serii wydawniczej. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o wodzie: płynąca': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bieżąca woda.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}metr bieżący {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bieżący — 1. «przypadający na chwilę obecną, trwający obecnie; teraźniejszy» Dzień, rok bieżący. Bieżące prace, potrzeby, sprawy. ∆ hand. Rachunek bieżący «rachunek depozytora w banku lub w kasie oszczędnościowej» 2. «porządkowy, kolejny» Bieżący numer… …   Słownik języka polskiego

  • metr bieżący — {{/stl 13}}{{stl 7}} jednostka miary długości odpowiadająca jednemu metrowi {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziś — I ndm 1. «w dniu dzisiejszym (nie wczoraj i nie jutro)» Nie nocował dziś w domu. Leje dziś cały dzień. □ Zrób dziś, co masz zrobić jutro. 2. «w dobie obecnej, w okresie bieżącym; teraz, obecnie» Dziś wiele kobiet pracuje na odpowiedzialnych… …   Słownik języka polskiego

  • rachunek — m III, D. rachuneknku, N. rachuneknkiem; lm M. rachuneknki, D. rachuneknków 1. «obliczanie, obliczenie za pomocą działań arytmetycznych; działanie na liczbach, liczenie, rachowanie; także liczby, pozycje, rubryki, na których ma się to działanie… …   Słownik języka polskiego

  • dzisiejszy — dzisiejszyjsi 1. «bieżący, obecny, mieszczący się w granicach obecnego dnia, bieżącej doby, odnoszący się do dnia obecnego, taki, który zdarzył się dziś» Umówiła się z chłopcem na dzisiejsze popołudnie. Miał rozkład zajęć na dzień dzisiejszy.… …   Słownik języka polskiego

  • liniowy — liniowywi przym. od linia ∆ Wymiary liniowe «długość, szerokość, średnica itd. wyrażona w jednostkach długości» ∆ Centymetr, metr liniowy «centymetr, metr bieżący» ∆ fiz. Rozszerzalność liniowa «właściwość fizyczna ciał, polegająca na zwiększaniu …   Słownik języka polskiego

  • metr — I m IV, D. a, Ms. metrtrze; lm M. y 1. «podstawowa jednostka długości, odpowiadająca w przybliżeniu 1/40 000 000 południka ziemskiego, dziś uściślona w zależności od długości fali promieniowania atomów kryptonu 86; odcinek mający długość jednego… …   Słownik języka polskiego

  • notować — ndk IV, notowaćtuję, notowaćtujesz, notowaćtuj, notowaćował, notowaćowany 1. «zapisywać (w całości lub w skrócie); robić notatki» Pośpiesznie, szybko, skrupulatnie coś notować. Notować słowo w słowo. Notować nazwiska, adresy, godziny odjazdu… …   Słownik języka polskiego

  • numer — m IV, D. u, Ms. numererze; lm M. y 1. «liczba umieszczana na czymś (rzadziej na kimś) oznaczająca kolejne miejsce rzeczy lub osoby, pozwalająca na odróżnienie rzeczy lub osób tego samego typu, o tym samym przeznaczeniu, funkcji itp., określająca… …   Słownik języka polskiego

  • porządkowy — 1. «dotyczący porządku, ładu, przestrzegania regulaminu, zaleceń, przepisów, zakazów» Przepisy porządkowe. Prace porządkowe w parku miejskim. ∆ praw. Kara porządkowa «kara wymierzana za drobne przekroczenia przepisów dotyczących zachowania… …   Słownik języka polskiego